Kapning

      
 
Vi kan kapa längder upp till 11000 mm i våra dubbelkapar.
Idag kapar vi över 60 st. olika profiler.
I automatkapen hanteras kortbitar i olika storlekar och former.

 
                                                               Certifierade enligt ISO EN 9001:2015
samt EN 4001:2015