Kontakt


Tel. 073-7051874 Fax. 0290-70706 info@biabmetallbearbetning.se

 
Johannes Bladin
Maskinoperatör
Efraim Jönsson
Teknisk ansvarig/Truckförare
Nils Edlund
Kapare
Ann-Sofia Ekström
Maskinoperatör
Liselotte Ström
Maskinoperatör
Ingela Bladin
Ägare/VD


Certifierade enligt EN ISO 9001:2015
samt EN 14001:2015